Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM I
STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW I PRODUKTÓW

 

Binkiewicz Paulina, Stachurek Iwona: Modyfikacja powierzchni polimerami w celu nadania im właściwości antybakteryjnych
 

Bojar Waldemar, Maciejewski Filip, Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, Radecka Katarzyna, Żarski Wojciech: Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej
 

Duda Jerzy, Kołosowski Mariusz, Tomasiak Jacek: Mikrokogeneracja szansą rozwoju ekoinnowacyjnych systemów ogrzewania
 

Ejzert Małgorzata, Ejsmont Krzysztof: e2 SYSTEM as an example of the intelligent product in racket sports
 

Gajda Patrycja, Bajdur Wioletta M.: Innowacje w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego
 

Helman Joanna, Rosienkiewicz Maria: Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji
 

Jagoda-Sobalak Dominika: Zastosowanie metod inwentycznych w procesie projektowania innowacji
 

Janik Agnieszka: Problematyka szacowania wartości efektów generowanych przez ekoinnowacje w całym cyklu życia
 

Jasieński Michał, Rzeźnik Magdalena: Building bridges between business model concepts: The Canvas and Doblin’s Ten Type
 

Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Planowanie innowacji w systemach wytwórczych: wykorzystanie IPOsystemu dla identyfikacji potrzeb
 

Kaczmarska Bożena, Sulerz Aleksandra: Ocena innowacyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem TRL
 

Kielec Roman: Analiza i ocena prototypowego projektu automatycznego stanowiska do odmuchiwania elementów aluminiowych po obróbce skrawaniem w wybranym przedsiębiorstwie
 

Kiełbus Anna, Żyra Agnieszka: Kształtowanie postaw proinnowacyjnych z perspektywy studenta i rozwiązań organizacyjnych w polskich uczelniach technicznych
 

Kuczko Wiesław, Wichniarek Radosław, Górski Filip, Buń Paweł, Zawadzki Przemysław: Nowoczesne sposoby projektowania i wytwarzania zindywidualizowanych wkładek ortopedycznych
 

Motyka Sabina, Jarmuła Paulina: Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środowiska MA TLAB
 

Pałęga Michał, Knapiński Marcin, Kulma Wiesław: Uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie na przykładzie wprowadzania zmian w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji
 

Rosienkiewicz Maria, Helman Joanna: Społecznościowy rozwój produktu - studium przypadku
 

Ryszko Adam: Problematyka pomiaru ekoinnowacyjności - wybrane podejścia w teorii i praktyce
 

Szczepaniak Bartłomiej: Product innovation in airline industry
 

Szczucka-Lasota Bożena, Konopka Adam, Węgrzyn Tomasz, Piwnik Jan: Innowacyjność procesowa i produktowa w spawaniu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych - ram opadowych
 

Tomczak-Horyń Kamila, Knosala Ryszard: Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy
 

Wasilewska Barbara, Knosala Ryszard: Zastosowanie metod stymulowania rozwiązań w technice
 

Wieczorkowski Jędrzej, Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Koncepcja systemu informacyjnego zarządzania procesami innowacji
 

Zawadzki Przemysław, Górski Filip, Buń Paweł, Hamrol Adam, Kuczko Wiesław, Wichniarek Radosław: Wspomaganie projektowania koncepcyjnego mebli z zastosowaniem aplikacji rzeczywistości wirtualnej i technik opartych na wiedzy


CZĘŚĆ II 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI I ZESPOŁAMI LUDZKIMI

 

Czajka Jacek, Cholewa Mariusz: Koncepcja środowiska do zarządzania strukturą produktu dla przedsiębiorstw o strukturze wielooddziałowej
 

Flak Olaf, Hoffmann-Burdzińska Kinga: Management techniques and tools in project planning - part 1. Quantitative results of research
 

Flak Olaf, Hoffmann-Burdzińska Kinga: Management techniques and tools in project planning - part 2. Qualitative results of research
 

Galewski Paweł: Zastosowanie teorii agencji w zarządzaniu
 

Grabowska Sandra: Mapowanie procesów biznesowych jako technika wspierająca identyfikację działań kształtujących konkurencyjność i ryzyko
 

Gwiazda Aleksander, Bączkowicz Magdalena: Model biznesowy jako narzędzie strategicznego zarządzania innowacyjną organizacją
 

Hys Katarzyna, Lorenc Marcin: Praktyka CSR w Polsce - działania w ramach ładu organizacyjnego
 

Łyjak Diana, Ejsmont Krzysztof: Small Group Activities as a method of solving problems within company – examples
 

Molasy Mateusz: Rola rekrutacji i selekcji pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży węglowo – grafitowej
 

Myjak Teresa: Inwestowanie w kapitał ludzki jako warunek zatrzymania pracowników w organizacji opartej na wiedzy
 

Ossowska Katarzyna, Orłowski Cezary, Ziółkowski Artur, Deręgowski Tomasz, Kurzawski Miłosz: Zagregowana miara oceny stanu dojrzałości organizacji w procesach jej ewolucji
 

Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka, Chomątowska Barbara: Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami - wybrane problemy i wyzwania
 


CZĘŚĆ III 

EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 

Bartnik Ryszard, Buryn Zbigniew, Hnydiuk-Stefan Anna: Metodyka, modele matematyczne w czasie ciągłym i symulacje komputerowe poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce
 

Bielecki Maciej, Staszewska Paulina: Redukcja marnotrawstwa ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym - studium przypadku
 

Brodny Jarosław, Stecuła Kinga: Analiza efektywności wykorzystania zestawu maszyn górniczych
 

Buczacki Aleksander: Rodzaje marnotrawstwa w procesach opracowania nowych produktów
 

Chwastyk Piotr: Szacowanie kosztów na etapie rozwoju produktu w procesie New Product Development
 

Franik Tadeusz: Kształtowanie się wydatków na innowacje w górnictwie oraz badanie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na ich poziom
 

Kiłyk Anna, Wilimowska Zofia: Wykorzystanie wykładnika Hursta do prognozowania zmian cen na giełdzie papierów wartościowych
 

Maciąg Emil, Kolmasiak Cezary, Prusak Rafał: Racjonalizacja wykorzystania wybranych zasobów przedsiębiorstwa produkcyjnego
 

Magda Roman: Udział pracowników katedry ekonomiki i zarządzania w przemyśle AGH w badaniach nad efektywnością i produktywnością przedsiębiorstw górniczych
 

Malinowska Maria, Seretna-Sałamaj Danuta: Zarządzanie strukturą kapitału w firmach rodzinnych
 

Masternak-Janus Aneta, Rybaczewska-Błażejowska Magdalena: Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA
 

Mądra-Sawicka Magdalena: Rola wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu produktywności i rozwoju przedsiębiorstw rolniczych
 

Tomasiak Jacek, Duda Jerzy: Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez zastosowanie układu ORC
 


CZĘŚĆ IV 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

 

Alszer Sara, Krystek Jolanta: Wizualizacja procesu produkcji cynku i ołowiu oraz raportowanie produkcji bieżącej
 

Bartnicka Celina: Metodyka doskonalenia organizacji pracy na stanowiskach wytwórczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 

Borowicka Karolina, Bożejko Wojciech, Kacprzak Łukasz, Wodecki Mieczysław: Problem harmonogramowania zadań wielomaszynowych
 

Bożejko Wojciech, Idzikowski Radosław, Wodecki Mieczysław: Problem przepływowy z przezbrojeniami oraz ciągłą pracą maszyn
 

Gajdzik Bożena, Szymszal Jan: Prognozowanie zmian w wielkości produkcji stali i zatrudnieniu w polskim przemyśle stalowym
 

Kikolski Mateusz: Zastosowanie Plant Simulation w analizie wydajności produkcji wybranego elementu szafki podtynkowej
 

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Heurystyka z regułami priorytetowymi dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami
 

Klymenko Ianina, Iwan Stanisław: Utilization of geothermal energy in production systems based on timber production example
 

Kucińska-Landwójtowicz Aneta: Czynniki determinujące działanie systemu sugestii w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 

Kukułka Alicja, Wirkus Marek: Zagadnienie opracowania i stosowania wielokryterialnego miernika oceny przebiegu procesu nie potokowego
 

Łopatowska Jolanta, Jaroński Jerzy: Doskonalenie przepływu materiału w linii produkcyjnej
 

Olender Małgorzata, Krenczyk Damian: Planowanie zleceń w wirtualnych sieciach produkcyjnych
 

Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz: Sposób usprawnienia funkcjonowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie
 

Santarek Krzysztof: Inżynieria produkcji w warunkach globalizacji
 


CZĘŚĆ V 

INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA

 

Górski Filip, Wichniarek Radosław, Kuczko Wiesław: Strategie wytwarzania wyrobów polimerowych przyrostową techniką Fused Deposition Modeling
 

Hożejowska Sylwia, Maciąg Artur, Piasecka Magdalena: Intensyfikacja wymiany ciepła w minikanałach przez zastosowanie powierzchni rozwiniętych
 

Kielec Roman, Leksycki Kamil: Ocena wpływu składu chemicznego wybranych stopów na wartość temperatur w procesie krystalizacji z wykorzystaniem metody ATD
 

Kłonica Mariusz: Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu
 

Kowalski Arkadiusz, Lesień Adam: Organizacja procesów wytwórczych krążników przenośników taśmowych
 

Krajewska-Śpiewak Joanna, Nowak Marek, Gawlik Józef: Emisja akustyczna jako wskaźnik początku dekohezji w procesie frezowania
 

Łakomy Karolina, Nowacki Krzysztof, Lis Teresa: Możliwości odzysku manganu ze zdeponowanych odpadów hutniczych
 

Milewska Elżbieta: Wdrożenie hybrydowej metody sterowania produkcją dyskretną
 

Najlepszy Zbigniew, Grabowska Marta: Analiza możliwości skrócenia czasu montażu narzędzi chirurgicznych z punktu widzenia optymalizacji kosztów produkcji
 

Poloczek Łukasz, Dybowski Bartłomiej, Kiełbus Andrzej, Jarosz Robert: Podstawowe aspekty produkcji wielkogabarytowych odlewów dla przemysłu energetycznego
 

Wittbrodt Piotr, Łapuńka Iwona: Wybrane zagadnienia diagnostyki procesów obróbki skrawaniem
 

Zator Sławomir: Jakościowa i ilościowa analiza termogramów
 


CZĘŚĆ VI 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI

 

Kaczorowska Anna: Ocena pojedynczych projektów oraz realizowanych w środowisku wieloprojektowym
 

Kaźmierczak Jan, Piechoczek Eugeniusz: Koncepcja modelu wspomagającego ocenę porównawczą wybranych procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych
 

Łapuńka Iwona, Marek-Kołodziej Katarzyna, Wittbrodt Piotr: Niezawodność w strukturze sterowania realizacją projektów produkcyjnych
 

Marek-Kołodziej Katarzyna, Łapuńka Iwona: Budowa modułowej metodyki zarządzania dużymi projektami opartej na koncepcji łańcucha krytycznego
 

Otawa Aleksandra, Sinkowski Łukasz: Zarządzanie projektami jako niezbędny element zarządzania we współczesnych podmiotach gospodarczych sektora energetycznego
 

Słoniec Jolanta: Studium przypadków zarządzania projektami w wybranych MŚP regionu środkowo – wschodniego
 

Ustinovicius Leonas, Wierzowiecki Paweł, Puzinas Arunas: Modelowanie informacyjne budowli (BIM) - stan rozwoju i perspektywy wdrażania w Polsce
 


CZĘŚĆ VII 

LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW

 

Bednarz Leszek: Doskonalenie skuteczności i efektywności strumienia wartości
 

Duczkowska-Kądziel Anna, Sitkowska Joanna: Problemy logistyczne przy stosowaniu paliw alternatywnych w przemyśle cementowym
 

Gąbka Joanna, Susz Sławomir: Narzędzie wspomagające zarządzanie pasażerskim systemem transportowym
 

Gierulski Wacław, Luściński Sławomir, Serafin Ryszard: Redundancja w systemach dostaw
 

Gładysz Bartłomiej: Typology of RFID systems
 

Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata, Szafer Piotr: Maintenance management issues in theprocess of supplier assessment
 

Kulińska Ewa, Odlanicka-Poczobutt Monika: Merchandising a realizacja procesów magazynowania i dystrybucji firmy odzieżowej - case study
 

Kulińska Ewa, Odlanicka-Poczobutt Monika: Ocena efektywności funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa branży włókienniczej
 

Miłaszewicz Barbara, Suchecka Joanna: Społeczna odpowiedzialność w logistyce zaopatrzenia przedsiębiorstwa z branży cukrowniczej
 

Rostek Michaela, Knosala Ryszard: Koncepcje, metody i narzędzia służące poprawie produktywności procesów logistycznych
 

Serafin Ryszard, Luściński Sławomir: Normalizacja kryteriów oceny dostaw w systemach zaopatrzenia
 

Smużniak Mirosław: Charakterystyka strategii logistycznych w e-handlu zastosowanych przez sklepy internetowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 

Szymonik Andrzej: Logistyka w bezpieczeństwie - bezpieczeństwo w logistyce. Wybrane zagadnienia
 

Tubielewicz Andrzej, Tubielewicz Katarzyna: Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników
 

Żywicki Krzysztof: Doskonalenie przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji zaworów