Zapraszamy do grona autorów cyklu wydawniczego Cyfryzacja Zarządzania

Dokładnie rok temu wystąpiliśmy z inicjatywą uruchomienia nowej serii książek w PWE nazwanej „Cyfryzacja zarządzania”. Seria ta liczy w tej chwili 10 pozycji, z tym, że pierwsza książka jest już po recenzji, zaś ostatnia w fazie przygotowania spisu treści.

Lista proponowanych tytułów książek, które nie posiadają jeszcze autorów:

  • Cyfryzacja zarządzania bezpieczeństwem
  • Cyfryzacja zarządzania jakością
  • Cyfryzacja zarządzania publicznego/administracyjnego
  • Cyfryzacja zarządzania ryzykiem
  • Cyfryzacja zarządzania kryzysowego
  • Cyfryzacja w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem
  • Cyfryzacja zarządzania nieruchomościami

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem się autorstwa (samodzielnie lub zespołowo), wskazanych spośród zaprezentowanych powyżej tytułów, do kontaktu z Prof. Ryszardem Knosalą w nieprzekraczalnym termnie do 31 października 2023r. (z uwagi na terminarz wydawniczy PWE).

Webmaster
Webmaster
Artykuły: 5