Zapraszamy do lektury!

Nowe numery czasopisma „Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management” vol. 26 (2023), nr 1, 2 są w trakcie wysyłki pocztowej do prenumeratorów oraz zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma ! Decyzją Wydawcy i Redakcji czasopismo od 2023 roku ukazuje się w cyklu półrocznym.

Redaktor Naczelny | Editor-in-Chief
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, profesor ZUT

Webmaster
Webmaster
Artykuły: 7