Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs obejmuje prace dyplomowe obronione w wyższych uczelniach krajowych, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ( ZIP), a w oddziałach, które nie posiadają ZIP, na kierunku Zarządzanie. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych oddziałach PTZP, a przewodniczącymi komisji konkursowych są przewodniczący oddziałów PTZP.

Nagroda pienięzna za zajęcie pierwszego miejsca została podniesiona w 2023 roku do wysokości 750 zł.

  • Regulamin Konkursu – PDF
  • Załącznik nr 1 (dane o autorze pracy) – DOC
  • Załącznik nr 2 (arkusz recenzji) – DOC
  • Załącznik nr 3 (protokół z posiedzenia komisji konkursowej) – DOC

Wyniki konkursu w Oddziałach PTZP w roku 2022

Data aktualizacji: