Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w obszarze naukowym Inżynieria produkcji.
W konkursie mogą wziąć udział prace doktorskie obronione w latach 2022-2023 przez członków Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (wymagana przynależność od 01.01.2022).

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie listem poleconym na opolski adres Towarzystwa, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2024, wersji elektronicznej rozprawy na płycie CD oraz zaświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną, które stwierdza, że rozprawa została obroniona w latach 2022 – 2023.