Wyniki konkursu na najlepszą rozprawę doktorską

Edycja 2021

Na Konkurs zgłoszono pięć następujących prac:

  • dr inż. Aleksandra Otawa: „Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła”,
  • dr inż. Łukasz Sobaszek: „Metoda projektowania harmonogramów odpornych z wykorzystaniem narzędzi predykcji”,
  • dr inż. Kinga Stecuła: „Metodyka oceny stopnia wykorzystania maszyn w procesie produkcji górniczej”,
  • dr Izabela Czabak-Górska: „Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej”,
  • dr inż. Jacek Tomasiak: „Ocena efektywności techniczno-ekonomicznej wybranego procesu cieplnego za pomocą analizy wielokryterialnej”.

Oceny i wyboru najlepszej rozprawy doktorskiej dokonała powołana Komisja Konkursowa w następującym składzie:

  • dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, przewodniczący Oddziału PTZP w Szczecinie,
  • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, przewodnicząca Oddziału PTZP w Warszawie,
  • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (przewodniczący Komisji), przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTZP,
  • dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, przewodnicząca Oddziału PTZP w Zielonej Górze,
  • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, wiceprezes PTZP, przewodniczący Oddziału w Rzeszowie.

Komisja Konkursowa postanowiła uznać jako najlepsze rozprawy doktorskie w obszarze naukowym inżynierii produkcji ex aequo dwie prace:


Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej
oraz
Metoda projektowania harmonogramów odpornych z wykorzystaniem narzędzi predykcji

Laureaci Pani dr Izabela Czabak-Górska i Pan dr inż. Łukasz Sobaszek otrzymajli dyplomy i nagrody na XXV Konferencji „Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” w Zakopanem.

Data aktualizacji: 2023-07-28