Zaproszenie do publikacji w monografii naukowej

Zapraszamy wzorem lat ubiegłych do publikacji pracy naukowej w kolejnej monografii naukowej pt. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. Aktualności badawcze 6, redakcja naukowa Ryszard Knosala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2024. Nadesłane prace, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane jako rozdziały w monografii (20 punktów). Dotychczas wydane monografie w ramach cyklu INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI znajdziesz tutaj.

Dotrzymanie przez autorów terminów nadsyłania prac (do 15 stycznia 2024 r.) oraz wniesienia opłaty 895 zł. za publikację (do 15 lutego 2024 r.) pozwoli przeprowadzić proces wydawniczy monografii przed XXVII Konferencją Przemysł 5.0 a Zarządzanie i inżynieria produkcji i przekazać każdemu uczestnikowi egzemplarz w dniu jej rozpoczęcia.

TEMATYKA PRAC:

 • Cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów
 • Innowacyjność procesów i produktów
 • Inżynieria procesów wytwarzania
 • Logistyka i łańcuchy dostaw
 • Inżynieria jakości produkcji i usług
 • Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi
 • Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
 • Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych
 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi
 • Zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy, systemy wspomagania podejmowania decyzji
 • Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwo pracy
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu

INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI PRAC:

 • Wytyczne do formatowania tekstu pracy:  PDF
 • Zgłoszenie pracy do publikacji w monografii: DOC.
 • Termin nadsyłania prac w formie elektronicznej wraz z kartą zgłoszenia pracy do publikacji na adres email zakopane@ptzp.org.pl upływa 15 stycznia 2024 roku. 
 • Koszt publikacji jednej pracy (przygotowanej zgodnie z wytycznymi) w formie rozdziału w książce wydanej przez PWE wynosi 895 zł.

Wpłaty należy dokonać do 15 lutego 2024 r. (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego autora pracy oraz słowo „publikacja”) na konto:

Santander Bank Polska – Oddział Opole
Nr 94 1500 1575 1215 7001 9444 0000

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
NIP: 754-26-35-750

Kontakt w sprawie publikacji
i udziału w Konferencji:
Sekretarz naukowy Konferencji:Kontakt w sprawie płatności:
dr inż. Mariusz Kołosowski
e-mail: zakopane@ptzp.org.pl
dr inż. Piotr Wittbrodt
tel. kom.: +48 692 627 853
e-mail: recenzja.zakopane@ptzp.org.pl
mgr Barbara Radomska
tel. kom.: +48 661 356 305
e-mail: biuro@ptzp.org.pl

Data aktualizacji: