Czasopismo Management and Production Engineering Review

IMPACT FACTOR 2022: 1.4
Journal Impact Factor (Web of Science) 2022: 1.4
CiteScore (Scopus) 2022: 2.9
SCImago Journal Rank ( SJR) 2022: 0.381
Punktacja ministerialna: 100

Management and Production Engineering Review (MPER) to recenzowane, międzynarodowe, multidyscyplinarne czasopismo obejmujące szerokie spektrum tematów z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania. Czasopismo ma na celu rozwój wiedzy teoretycznej i stosowanej w tej szybko rozwijającej się dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania produkcją, organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania wiedzą produkcyjną, zintegrowanego komputerowo zarządzania przepływem produkcji, efektywności przedsiębiorstwa, konserwacji i zrównoważonej produkcji, produktywności i organizacji, prognozowania, modelowania i symulacji, systemów decyzyjnych, zarządzania projektami, zarządzania innowacjami i transferu technologii, inżynierii jakości i bezpieczeństwa pracy. Czasopismo jest wydawane pod auspicjami Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Głównym celem czasopisma jest publikowanie wyników najnowszych badań rozwijających koncepcje, teorie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w nowoczesnej produkcji. Mile widziane są również artykuły prezentujące oryginalne wyniki badań związanych z inżynierią produkcji i edukacją menedżerską.

Mile widziane są oryginalne artykuły napisane w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są również streszczenia techniczne, omówienia wcześniej opublikowanych artykułów, recenzje książek i artykuły redakcyjne.

Strona internetowa czasopisma z dostępem do cyfrowej wersji opublikowanych w nim artykułów.