Władze PTZP

Zarząd w kadencji 2022-2024

Prezes – prof. Ryszard Knosala
Wiceprezes – prof. Józef Gawlik
Wiceprezes – prof. Jarosław Sęp
Wiceprezes – prof. Joanna Paliszkiewicz
Skarbnik – dr Piotr Wittbrodt

Przewodniczący Oddziałów