Zaproszenie

do udziału w XXVI Konferencji Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (PDF). Konferencja odbędzie się w dniach 11-13.06.2023 w Kompleksie Antałówka przy ulicy Wierchowej 2 w Zakopanem. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji:  DOC.

TEMATYKA PRAC:

1. Cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw
2. Automatyzacja i robotyzacja procesów
3. Innowacyjność procesów i produktów
4. Inżynieria procesów wytwarzania
5. Logistyka i łańcuchy dostaw
6. Inżynieria jakości produkcji i usług
7. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi
8. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
9. Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych
10. Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi
11. Zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy, systemy wspomagania podejmowania decyzji
12. Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwo pracy
13. Zarządzanie utrzymaniem ruchu

INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI PRAC:

  • Publikacja pracy naukowej w monografii pt.: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. Aktualności badawcze 5. Redakcja naukowa Ryszard Knosala. Prace opublikowane jako rozdziały w monografii naukowej otrzymają 20 punktów.
  • Wytyczne do formatowania tekstu pracy:  PDF
  • Prace należy przesłać na adres: zakopane@ptzp.org.pl. Zgłoszenie pracy do publikacji w monografii: DOC.
  • Termin nadsyłania prac w formie elektronicznej wraz z kartą zgłoszenia pracy do publikacji upływa 10 stycznia 2023 roku. Termin nadsyłania prac w styczniu został zachowany, co pozwoli przeprowadzić cały proces wydawniczy monografii przed Konferencją i przekazać każdemu uczestnikowi egzemplarz w dniu jej rozpoczęcia. Będzie to jednakże wymagało wniesienia wcześniej opłaty za publikację.
  • Prace, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną wydane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w formie książkowej.
  • Koszt publikacji jednej pracy (przygotowanej zgodnie z wytycznymi) w formie rozdziału w książce wydanej przez PWE wynosi 795 zł.

Wpłaty należy dokonać do 15 lutego 2023 r. na konto:

Santander Bank Polska – Oddział Opole
Nr 94 1500 1575 1215 7001 9444 0000

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
NIP: 754-26-35-750

Pliki do pobrania:
Zaproszenie do udziału w konferencji: PDF.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji:  DOC.
Zgłoszenie pracy do publikacji w monografii: DOC.
Wytyczne do formatowania tekstu pracy:  PDF