Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową – edycja 2023

OddziałNagrodzone prace dyplomowe
Oddział PTZP w BiałymstokuI miejsce:
Dawid KOWALIK”Standaryzacja procesów konstrukcyjnych przy projektowaniu narzędzi produkcyjnych”

Wyróżnienia:
1. Kapcer Bezubik „Wpływ geometrii stempla na efekty pracy wykrawarki mechanicznej”
2. Patrycja Świerzbińska „Wpływ barwnika na wskaźniki SPC w procesie produkcji obudowy odkurzacza”
3. Norbert Sowul „Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie wybranych narzędzi Lean Management w Fabryce Mebli „FORTE” S.A.”
Oddział PTZP w Bielsku-BiałejI miejsce:
Klaudia JURKIEWICZ „Zarządzanie kompetencjami pracowników poprzez szkolenia i inne formy rozwoju zawodowego w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym”

Wyróżnienia:
1. Klaudia Bieniek „Projekt systemu kontroli procesów produkcyjnych oparty o narzędzia Microsoft Power Apps”
2. Dorota Duraj „Doskonalenie organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi odchudzonego wytwarzania na przykładowym stanowisku pracy”
3. Adrian Mędrala „Projekt doskonalenia procesu prostowania odlewów ze stopów aluminium”
Oddział PTZP w BydgoszczyI miejsce:
Łukasz CHRZANOWSKI „Wpływ planowania produkcji na zlecenie na usprawnienie procesów organizacji”

Wyróżnienia:
1. Piotr Murawski „Metody kontroli jakości procesów w organizacji na przykładzie napraw i modernizacji PKP Cargo S.A.”
2. Klaudia Jurczak „Planowanie produkcji przy pomocy aplikacji na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa P.P.U.H DAMEX”
3. Bartosz Lis „Personalizacja procesów wytwórczych w branży produkcji mebli”
Oddział PTZP w CzęstochowieI miejsce:
Olga SIKORA „Analiza strategiczna na przykładzie wybranych przedsiębiorstw”
Oddział PTZP w Legnicy (Dolnośląski)I miejsce:
Inż. Dariusz GÓRECKI „Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem metodologii Six Sigma na podstawie wybranego przedsiębiorstwa”
Oddział PTZP w Gdańsku
Oddział PTZP w Gliwicach
Oddział PTZP w KatowicachI miejsce:
Klaudia SZCZYRBA „Analiza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym”

Wyróżnienia:
1. Sławomir Chruszczyk „Poprawa efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem TPM jako jednego z narzędzi Lean Manufacturing”
2. Paulina Bień „Wpływ automatyzacji i robotyzacji na usprawnienie procesu produkcyjnego w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym X”
3. Aleksandra Sonia Gajdzik „Zarządzanie jakością powietrza w gospodarstwie domowym z wykorzystania mini-teżni solankowej sterowanej aplikacją mobilną”
Oddział PTZP w Kielcach
Oddział PTZP w KoszalinieI miejsce:
Ireneusz SZLEJA „Analiza wpływu redukcji liczby części na proces montażu autobusu w przedsiębiorstwie Scania Production Słupsk SA”
Oddział PTZP w Krakowie
Oddział PTZP w LublinieI miejsce:
Klaudia Dominika MEŁGIEŚ „Wdrożenie World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży motoryzacyjnej w województwie lubelskim”
Oddział PTZP w Łodzi
Oddział PTZP Mazowiecki
Oddział PTZP w OlsztynieI miejsce:
Natalia CHAMERA „Etyka w rachunkowości przesiębiorstw”
Wyróżnienie:
Michał MIANOWSKI „Wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne człowieka i zagrożenia w nim występujące”
Oddział PTZP w OpoluI miejsce:
Damian TOMCZAK „Projekt reorganizacji wybranego stanowiska roboczego w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym”

Wyróżnienia:
1. Dawid Sobolewski „Analiza i ocena procesów transportowo-spedycyjnych w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym”
2. Patrycja Sawicka
Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji budowy elektrowni jądrowej w Polsce
Oddział PTZP w Krośnie (Podkarpacki)I miejsce:
Patrycja BOBER „Generacje pracowników w komunikacji wewnętrznej na przykładzie przedsiębiorstwa Goodrich Aerospace Poland Sp z o.o.”

Wyróżnienia:
1. Patryk Soliński „Doskonalenie procesów magazynowo-dystrybucyjnych w organizacji zajmującej się dystrybucją mrożonych produktów spożywczych”
2. Magdalena Miś „Efektywność kapitału ludzkiego w administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie województwa podkarpackiego”
Oddział PTZP w PoznaniuI miejsce:
Wojciech RUDZKI „Koncepcja oceny kontroli wzrokowej wspomaganej fotografią produktową”

Wyróżnienia:
1. Anna Maria Przybył „Ocena możliwości wdrożenia systemu wizyjnego do kontroli stentów stosowanych w angioplastyce”
2. Weronika Wnukiewicz „Opracowanie koncepcji okresowej oceny dostawców w przedsiębiorstwie branży odziażowej”
Oddział PTZP w Rzeszowie
Oddział PTZP w Nysie (Sudecki)I miejsce:
Magdalena GALIK „Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczej”

Wyróżnienia:
1. Paweł Mazur „Automatyzacja procesu lutowania indukcyjnego cewki elektromagnesu w zabezpieczeniu DOMO”
2. Michał Kopczyński „Wpływ sytuacji kryzysowych na zarządzanie magazynem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”
Oddział PTZP w SzczecinieI miejsce:
Piotr MYSZKA „Projekt systemu do szeregowania zleceń produkcyjnych z zastosowaniem programu Plant Simulation”

Wyróżnienia:
1. Jan Kowalczyk „Analiza zastosowania sztucznej sieci neuronowej do szeregowania zleceń z uwzględnieniem kryterium kosztowego”
2. Aleksandra Ewa Kośmider
Analiza reklamacji wyrobów medycznych oraz wdrożenie efektywnych akcji korygujących i prewencyjnych CAPA w procesie produkcyjnym
Oddział PTZP w WarszawieI miejsce:
Patrycja GOCÓŁ „Analiza i ocena procesu produkcyjnego urządzenia liftingującego w przedsiębiorstwie z branży medycyny estetycznej”

Wyróżnienia:
1. Marta Sapała, Izabela Suplewska „Building Resilience of Supply Chains by Implementing Industry 4.0 Solutions. Development of Reference Framework”
2. Julia Tofel „Usprawnienie procesu produkcji wyprasek termoformowanych w przedsiębiorstwie z branży tworzyw sztucznych”
3. Klaudia Wiśniewska „Projekt usprawnienia procesu konfekcjonowania produktów w firmie Bio Planet S.A.”
Oddział PTZP we WrocławiuI miejsce:
Jacqueline DURYS „Usprawnienie procesu produkcji metalowych struktur siedzisk w wybranym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej”
Oddział PTZP w ZabrzuI miejsce:
Paweł KOCOT „Wykorzystanie innowacji przemysłu 4.0 w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych na podstawie oprogramowania FlexSim”

Wyróżnienia:
1. Marta Niedźwiedzka „Opracowanie i wykonanie wzorca oceny jakości produkowanych panewek łożyskowych”
2. Julia Pociask „Ocena i doskonalenie wybranego procesu produkcyjnego z zastosowaniem narzędzi symulacyjnych”
Oddział PTZP w Zielonej GórzeI miejsce:
Karol KOŁTOWSKI „Analiza możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w przedsiębiorstwie produkcyjnym jako narzędzia służącego do wdrażania nowych pracowników”

Wyróżnienia:
1. Karol Chomiak „Opracowanie dokumentacji technicznej zabytkowego wagonu kolejowego”
2. Bartosz Brzezicki „Zastosowanie wybranych narzędzi lean w celu usprawnienia wybranego procesu produkcyjnego”


Data aktualizacji: 11.06.2023