Tag XXVII Konferencja

Kolejna edycja monografii zakopiańskiej

Ogłaszamy nabór prac naukowych do publikacji w monografii naukowej pt. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. Aktualności badawcze 6, pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, rok wydania 2024. Kolejna edycja monografii „zakopiańskiej” związana jest z XXVII Konferencją naukową PTZP „Przemysł 5.0 a zarządzanie i…