Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową – edycja 2022

Oddział Białostocki
I miejsce

Daniel SAWCZUK „Usprawnienie organizacji przepływu materiału w procesie produkcyjnym „Pronar” Sp. z o.o. w Siemiatyczach”

Oddział Bielsko-bialski
I miejsce

Dorota PAŁOSZ „Analiza oraz usprawnienia procesu planowania produkcji w oparciu o aplikacje klasy APS (Advanced Planning and Scheduling”

wyróżnienia

 1. Justyna Gardaś „Kształtowanie środowiska innowacji wewnątrz mikroprzedsiębiorstw w polskim sektorze przemysłowym”
 2. Mateusz Szkot „Zarządzanie pracą zespołu w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”
 3. Kamil Wróbel „Doskonalenie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi szczupłego zarządzania”

Oddział Bydgoski
I miejsce

Agnieszka SOLETA „Zarządzanie gospodarstwem rolnym – opracowanie aplikacji wspomagającej i usprawniającej działania”

wyróżnienia

 1. Sonia Ziółkowska „Usprawnienie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metodologii Lean Management na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”
 2. Michalina Chałupczak „Automatyzacja procesu magazynowania w świetle zmian procesów logistycznych na przykładzie firmy produkującej opakowania”
 3. Łukasz Chrzanowski „Istota planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi na przykładzie przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej”

Oddział Dolnośląski
I miejsce

Damian JUREWICZ „Doskonalenie procesu produkcji paska wieloklinowego w aspekcie skrócenia czasu wytwarzania wyrobu gotowego na przykładzie przedsiębiorstwa X”

wyróżnienia

 1. Katarzyna Fietkowska „Wykorzystanie wybranych narzędzi programowania sieciowego w celu podniesienia ekonomiczności procesu produkcyjnego platformy developerskiej na przykładzie firmy z branży software”
 2. Michał Bobiński „Optymalizacja magazynu wysokiego składowania w nowoczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Winkelmann”

Oddział Gliwicki
I miejsce

Antoni BŁASZKIEWICZ „Balansowanie linii produkcyjnej pełnowęglikowych wierteł, frezów i pogłębiaczy w przedsiębiorstwie Ceratizit przy użyciu środowiska KBRS”

wyróżnienia

 1. Przemysław Smolarek „Zastosowanie wybranego algorytmu rojowego w problemach szeregowania zadań”
 2. Dominika Klyta „Analiza oraz ocena sposobu wytwarzania gwintu oprawy przegubu półosi napędowej”
 3. Michał Kachel „Symulacja i harmonogramowanie pracy linii montażowej z zastosowaniem Tecnomatix Plant Simulation”

Oddział Katowicki
I miejsce

Adam BOBEK „Analiza zasięgu oddziaływania hałasu generowanego przez wybraną maszynę”

wyróżnienia

 1. Dominik Grządziel „Analiza wypadkowości w kopalni węgla kamiennego jako element poprawy bezpieczeństwa pracy”

Oddział Koszaliński
I miejsce

Patrycja BIELAN „Ocena wskaźnikowa systemu produkcyjnego oraz usprawnienie przepływu materiałów z zastosowaniem koncepcji POLCA i narzędzi symulacyjnych”

Oddział Krakowski
I miejsce

Wiktoria LEŚNIK „Projekt specjalizowanego oprzyrządowania produkcyjnego do procesu spawania portalu drzwiowego kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego”

Oddział Lubelski
I miejsce

Kamil MICHNO „Wybrane zagadnienia zastosowania klejów w elektronice”

wyróżnienia

 1. Katarzyna Prądzyńska „Obróbka chemiczna: trawienie chemiczne w roztworach kwasów jako sposób przygotowania powierzchni do procesów adhezyjnych”
 2. Martyna Wiejak „Analiza właściwości powierzchni poddanych obróbce chemicznej trawienia w roztworach zasadowych”

Oddział Łódzki
I miejsce

Emilia WOŹNIAK „Model zarządzania kosztami jakości na przykładzie wybranej firmy produkcyjnej”

wyróżnienia

 1. Elżbieta Gradys „Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na procesy logistyczne”
 2. Filip Bartczak „Gospodarka magazynowa przedsiębiorstw w dobie Industry 4.0″

Oddział Mazowiecki
I miejsce

Michał WAŚKIEWICZ „Optymalizacja tras zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie MZO w Pruszkowie”

wyróżnienia

 1. Dawid Żurek „Rozwój centrów logistycznych w Polsce w latach 2010-2020″
 2. Martyna Mórawska „Zrównoważony rozwój transportu miejskiego na przykładzie m. st. Warszawy”

Oddział Olsztyński
I miejsce

Joanna KOWNACKA-WAŚKIEWICZ „Analiza potencjału grupy PKP w obsłudze krajowych i międzynarodowych przewozów intermodalnych”

Oddział Opolski
I miejsce

Vivien ŚWIERCZEK „Opracowanie systemu oceny technicznych procesów doskonalących”

wyróżnienia

 1. Justyna Helfrycz „Analiza i ocena narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie transportem na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego”
 2. Patrycja Sawicka „Analiza i ocena możliwości wykorzystania systemów magazynowania energii elektrycznej”
 3. Daria Materac „Zastosowanie koncepcji KAIZEN jako narzędzie usprawniającego obszar logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym Neapco Europe Sp. z o.o.”

Oddział Poznański
I miejsce

Mateusz FRYDRYCH „System informatyczny wspomagający obsługę bazy danych urządzeń w systemie SAP”

wyróżnienia

 1. Monika Bartkowiak, Oliwia Wiśniewska „Opracowanie multimedialnej instrukcji obsługi stanowiska optycznej kontroli jakości”
 2. Gracjan Cupryś „Analiza komputerowa do optymalizacji rozkroju prętów żebrowanych”

Oddział Sudecki
I miejsce

Janusz KUBIENIEC „Indywidualna działalność gospodarcza i innowacyjne sposoby jej prowadzenia na przykładzie AGROGRIM Sp. z o.o.”

wyróżnienia

 1. Agnieszka Bartosik „Doskonalenie jakości wybranego procesu logistycznego”
 2. Dawid Mierzwiński „Modelowanie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem programu FlexSim”
 3. Monika Kuś „Lean Manufacturing jako koncepcja wspomagająca zarządzanie produkcją”

Oddział Szczeciński
I miejsce

Bartosz Marcin SADOWSKI „Analiza poziomu gotowości do realizacji procesów B+R w przedsiębiorstwie produkcyjnym”

wyróżnienia

 1. Konrad Kozłowski „Zastosowanie algorytmów genetycznych i badań symulacyjnych do analizy uszeregowania zleceń produkcyjnych”
 2. Kacper Semrau „Zastosowanie analizy RAMS w do oceny bezpieczeństwa procesu produkcji betonu”

Oddział Warszawski
I miejsce

Marta SMOLAGA „Projekt usprawnienia kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym Radmot Sp. z o.o. Sp. k.”

wyróżnienia

 1. Aleksandra Pietraszewska „Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego zaworu napełniającego w przedsiębiorstwie KK-PO”
 2. Klaudia Kamińska „Projekt usprawnienia procesu produkcji wiązek elektrycznych w Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku Sp. z o.o.”

Oddział Wrocławski
I miejsce

Kamila DZIEDZIULO „Analiza wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu (TPM) na nowej linii produkcyjnej”

wyróżnienia

 1. Sylwia Chochorowska „Analiza i ocena bezpośrednich i pośrednich metod wytwarzania złożonych geometrycznie modeli pod kątem zużywania surowców zgodnie z zasadami gospodarki zamkniętej”

Oddział Zabrzański
I miejsce

Paweł PIECHOWICZ „Opracowanie sposobu poprawy efektywności procesu wytwarzania grzejników w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym”

wyróżnienia

 1. Marzena Pisarska „Doskonalenie jakości produktu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego”

Oddział Zielonogórski
I miejsce

Szymon ZAREMBA „Usprawnienie kontroli wybranych procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem kart kontrolnych”

wyróżnienia

 1. Józef Szylińczuk „Badanie jakości połączeń spawanych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym”