Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską

Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w obszarze naukowym Inżynieria produkcji. Konkurs przedłużono do 2024 roku.

Zapraszamy członków Towarzystwa do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w obszarze naukowym Inżynieria produkcji. Konkurs przedłużono do końca 2024 roku.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie listem poleconym na opolski adres Towarzystwa, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2025, wersji elektronicznej rozprawy na płycie CD oraz zaświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną, które stwierdza, że rozprawa została obroniona w latach 2022 – 2024.

Webmaster
Webmaster
Artykuły: 2